ยี่ห้อแบตเตอรี่รถยนต์


Cinque Terre

Cinque Terre

แบตเตอรี่ประเภทเติมน้ำกลั่น


3K BATTERY รุ่น NS 40 ZL

Cinque Terre  

Battery Model 3K BATTERY รุ่น NS 40 ZL
Battery Type เติมน้ำกลั่น
จำนวนแผ่น 11
แอมป์ 35
Size (mm.) กว้าง 127 – ยาว 195 – สูง 227
ราคาแบตเตอรี่ กรุณาติดต่อสอบถาม

3K BATTERY รุ่น NS 60 RและL

Cinque Terre  

Battery Model 3K BATTERY รุ่น NS 60 RและL
Battery Type เติมน้ำกลั่น
จำนวนแผ่น 13
แอมป์ 45
Size (mm.) กว้าง 125 – ยาว 238 – สูง 201
ราคาแบตเตอรี่ กรุณาติดต่อสอบถาม

3K BATTERY รุ่น NS 50 ZL

Cinque Terre  

Battery Model 3K BATTERY รุ่น NS 50 ZL
Battery Type เติมน้ำกลั่น
จำนวนแผ่น 11
แอมป์ 50
Size (mm.) กว้าง 171 – ยาว 258 – สูง 200
ราคาแบตเตอรี่ กรุณาติดต่อสอบถาม

3K BATTERY รุ่น NS100 RและL

Cinque Terre  

Battery Model 3K BATTERY รุ่น NS100 RและL
Battery Type เติมน้ำกลั่น
จำนวนแผ่น 15
แอมป์ 75
Size (mm.) กว้าง 170 – ยาว 303 – สูง 224
ราคาแบตเตอรี่ กรุณาติดต่อสอบถาม

3K BATTERY รุ่น N 100

Cinque Terre  

Battery Model 3K BATTERY รุ่น N 100
Battery Type เติมน้ำกลั่น
จำนวนแผ่น 17
แอมป์ 100
Size (mm.) กว้าง 173 – ยาว 406 – สูง 232
ราคาแบตเตอรี่ กรุณาติดต่อสอบถาม

3K BATTERY รุ่น N 120

Cinque Terre  

Battery Model 3K BATTERY รุ่น N 120
Battery Type เติมน้ำกลั่น
จำนวนแผ่น 21
แอมป์ 120
Size (mm.) กว้าง 182 – ยาว 504 – สูง 257
ราคาแบตเตอรี่ กรุณาติดต่อสอบถาม

3K BATTERY รุ่น N 150

Cinque Terre  

Battery Model 3K BATTERY รุ่น N 150
Battery Type เติมน้ำกลั่น
จำนวนแผ่น 25
แอมป์ 150
Size (mm.) กว้าง 220 – ยาว 505 – สูง 255
ราคาแบตเตอรี่ กรุณาติดต่อสอบถาม

3K BATTERY รุ่น N 200

Cinque Terre  

Battery Model 3K BATTERY รุ่น N 200
Battery Type เติมน้ำกลั่น
จำนวนแผ่น 33
แอมป์ 200
Size (mm.) กว้าง 276 – ยาว 518 – สูง 216
ราคาแบตเตอรี่ กรุณาติดต่อสอบถาม

3K BATTERY รุ่น DIN 65 LและR

Cinque Terre  

Battery Model 3K BATTERY รุ่น DIN 65 LและR
Battery Type เติมน้ำกลั่น
จำนวนแผ่น 13
แอมป์ 65
Size (mm.) กว้าง 174 – ยาว 241 – สูง 190
ราคาแบตเตอรี่ กรุณาติดต่อสอบถาม

3K BATTERY รุ่น DIN75 LและR

Cinque Terre  

Battery Model 3K BATTERY รุ่น 75 LและR
Battery Type เติมน้ำกลั่น
จำนวนแผ่น 15
แอมป์ 75
Size (mm.) กว้าง 174 – ยาว 276 – สูง 190
ราคาแบตเตอรี่ กรุณาติดต่อสอบถาม

3K BATTERY รุ่น DIN100 LและR

Cinque Terre  

Battery Model 3K BATTERY รุ่น DIN100 LและR
Battery Type เติมน้ำกลั่น
จำนวนแผ่น 19
แอมป์ 100
Size (mm.) กว้าง 174 – ยาว 379 – สูง 190
ราคาแบตเตอรี่ กรุณาติดต่อสอบถาม

แบตเตอรี่ประเภทกึ่งแห้ง

3K BATTERY รุ่น 40B19 RและL

Cinque Terre  

Battery Model 3K BATTERY รุ่น 40B19 RและL
Battery Type กึ่งแห้ง
จำนวนแผ่น 9
แอมป์ 38
Size (mm.) กว้าง 127 – ยาว 195 – สูง 222
ราคาแบตเตอรี่ กรุณาติดต่อสอบถาม

3K BATTERY รุ่น VS40 RและL

Cinque Terre  

Battery Model 3K BATTERY รุ่น VS40 RและL
Battery Type กึ่งแห้ง
จำนวนแผ่น 11
แอมป์ 40
Size (mm.) กว้าง 127 – ยาว 187 – สูง 222
ราคาแบตเตอรี่ กรุณาติดต่อสอบถาม

3K BATTERY รุ่น VS60 RและL

Cinque Terre  

Battery Model 3K BATTERY รุ่น VS60 RและL
Battery Type กึ่งแห้ง
จำนวนแผ่น 12
แอมป์ 45
Size (mm.) กว้าง 129 – ยาว 228 – สูง 225
ราคาแบตเตอรี่ กรุณาติดต่อสอบถาม

3K BATTERY รุ่น VS80 RและL

Cinque Terre  

Battery Model 3K BATTERY รุ่น VS80 RและL
Battery Type กึ่งแห้ง
จำนวนแผ่น 15
แอมป์ 70
Size (mm.) กว้าง 175 – ยาว 258 – สูง 200
ราคาแบตเตอรี่ กรุณาติดต่อสอบถาม

3K BATTERY รุ่น VS120 RและL

Cinque Terre  

Battery Model 3K BATTERY รุ่น VS120 RและL
Battery Type กึ่งแห้ง
จำนวนแผ่น 16
แอมป์ 80
Size (mm.) กว้าง 175 – ยาว 304 – สูง 200
ราคาแบตเตอรี่ กรุณาติดต่อสอบถาม

3K BATTERY รุ่น VS150 RและL

Cinque Terre  

Battery Model 3K BATTERY รุ่น VS150 RและL
Battery Type กึ่งแห้ง
จำนวนแผ่น 18
แอมป์ 90
Size (mm.) กว้าง 173 – ยาว 303 – สูง 224
ราคาแบตเตอรี่ กรุณาติดต่อสอบถาม

แบตเตอรี่ประเภทแห้ง

3K BATTERY รุ่น VDS65 RและL

Cinque Terre  

Battery Model 3K BATTERY รุ่น VDS65 RและL
Battery Type แห้ง
จำนวนแผ่น 13
แอมป์ 65
Size (mm.) กว้าง 175 – ยาว 245 – สูง 190
ราคาแบตเตอรี่ กรุณาติดต่อสอบถาม

3K BATTERY รุ่น VDS75 RและL

Cinque Terre  

Battery Model 3K BATTERY รุ่น VDS75 RและL
Battery Type แห้ง
จำนวนแผ่น 16
แอมป์ 75
Size (mm.) กว้าง 174 – ยาว 276 – สูง 189
ราคาแบตเตอรี่ กรุณาติดต่อสอบถาม

3K BATTERY รุ่น VDS100

Cinque Terre  

Battery Model 3K BATTERY รุ่น VDS100
Battery Type แห้ง
จำนวนแผ่น 19
แอมป์ 100
Size (mm.) กว้าง 174 – ยาว 353 – สูง 190
ราคาแบตเตอรี่ กรุณาติดต่อสอบถาม

แบตเตอรี่ประเภท ActiveHybrid

3K BATTERY รุ่น MF 46B24 LและR

Cinque Terre  

Battery Model 3K BATTERY รุ่น MF 46B24 LและR
Battery Type Hybrid
จำนวนแผ่น 12
แอมป์ 50
Size (mm.) กว้าง 127 – ยาว 236 – สูง 222
ราคาแบตเตอรี่ กรุณาติดต่อสอบถาม

3K BATTERY รุ่น MF 80B26 LและR

Cinque Terre  

Battery Model 3K BATTERY รุ่น MF 80B26 LและR
Battery Type Hybrid
จำนวนแผ่น 14
แอมป์ 80
Size (mm.) กว้าง 170 – ยาว 256 – สูง 224
ราคาแบตเตอรี่ กรุณาติดต่อสอบถาม

3K BATTERY รุ่น HB145 LและR

Cinque Terre  

Battery Model 3K BATTERY รุ่น MF HB145 LและR
Battery Type Hybrid
จำนวนแผ่น 15
แอมป์ 85
Size (mm.) กว้าง 170 – ยาว 303 – สูง 224
ราคาแบตเตอรี่ กรุณาติดต่อสอบถาม

3K BATTERY รุ่น HB155 LและR

Cinque Terre  

Battery Model 3K BATTERY รุ่น MF HB155 LและR
Battery Type Hybrid
จำนวนแผ่น 16
แอมป์ 90
Size (mm.) กว้าง 170 – ยาว 303 – สูง 224
ราคาแบตเตอรี่ กรุณาติดต่อสอบถาม

Cinque Terre    Cinque Terre    Cinque Terre    Cinque Terre    Cinque Terre