ยี่ห้อแบตเตอรี่รถยนต์


Cinque Terre

Cinque Terre

แบตเตอรี่ประเภทแห้ง


AMARON BATTERY รุ่น 40B20L

Cinque Terre  

Battery Model AMARON BATTERY รุ่น 40B20L
Battery Type แห้ง
จำนวนแผ่น 12
แอมป์ 35
Size (mm.) กว้าง 129 – ยาว 197 – สูง 227
ราคาแบตเตอรี่ กรุณาติดต่อสอบถาม

AMARON BATTERY รุ่น 46B24 LและR

Cinque Terre  

Battery Model AMARON BATTERY รุ่น 46B24 LและR
Battery Type แห้ง
จำนวนแผ่น 13
แอมป์ 45
Size (mm.) กว้าง 129 – ยาว 238 – สูง 225
ราคาแบตเตอรี่ กรุณาติดต่อสอบถาม

AMARON BATTERY รุ่น 95D31 RและL

Cinque Terre  

Battery Model AMARON BATTERY รุ่น 95D31 RและL
Battery Type แห้ง
จำนวนแผ่น 17
แอมป์ 80
Size (mm.) กว้าง 173 – ยาว 306 – สูง 225
ราคาแบตเตอรี่ กรุณาติดต่อสอบถาม

AMARON BATTERY รุ่น 105D31 L

Cinque Terre  

Battery Model AMARON BATTERY รุ่น 105D31 L
Battery Type แห้ง
จำนวนแผ่น 19
แอมป์ 90
Size (mm.) กว้าง 173 – ยาว 306 – สูง 225
ราคาแบตเตอรี่ กรุณาติดต่อสอบถาม

AMARON BATTERY รุ่น PRO DIN 45L

Cinque Terre  

Battery Model AMARON BATTERY รุ่น PRO DIN 45
Battery Type แห้ง
จำนวนแผ่น 13
แอมป์ 45
Size (mm.) กว้าง 175 – ยาว 207 – สูง 175
ราคาแบตเตอรี่ กรุณาติดต่อสอบถาม

AMARON BATTERY รุ่น PRO DIN 75L

Cinque Terre  

Battery Model AMARON BATTERY รุ่น PRO DIN 75
Battery Type แห้ง
จำนวนแผ่น 15
แอมป์ 75
Size (mm.) กว้าง 174 – ยาว 276 – สูง 189
ราคาแบตเตอรี่ กรุณาติดต่อสอบถาม

Cinque Terre    Cinque Terre    Cinque Terre    Cinque Terre    Cinque Terre