ยี่ห้อแบตเตอรี่รถยนต์


Cinque Terre

Cinque Terre

แบตเตอรี่ประเภทเติมน้ำกลั่น


FB BATTERY รุ่น NS100 RและL

Cinque Terre  

Battery Model FB BATTERY รุ่น NS100 RและL
Battery Type เติมน้ำกลั่น
จำนวนแผ่น 15
แอมป์ 75
Size (mm.) กว้าง 171 – ยาว 304 – สูง 200
ราคาแบตเตอรี่ กรุณาติดต่อสอบถาม

FB BATTERY รุ่น NS110 RและL

Cinque Terre  

Battery Model FB BATTERY รุ่น NS110 RและL
Battery Type เติมน้ำกลั่น
จำนวนแผ่น 15
แอมป์ 80
Size (mm.) กว้าง 171 – ยาว 304 – สูง 200
ราคาแบตเตอรี่ กรุณาติดต่อสอบถาม

FB BATTERY รุ่น DIN77 EXI RและL

Cinque Terre  

Battery Model FB BATTERY รุ่น DIN77 EXI RและL
Battery Type เติมน้ำกลั่น
จำนวนแผ่น 15
แอมป์ 77
Size (mm.) กว้าง 175 – ยาว 295 – สูง 189
ราคาแบตเตอรี่ กรุณาติดต่อสอบถาม

แบตเตอรี่ประเภท ActiveHYBRID


FB BATTERY รุ่น HYBRID F135 RและL

Cinque Terre  

Battery Model FB BATTERY รุ่น HYBRID F135 RและL
Battery Type HYBRID
จำนวนแผ่น 15
แอมป์ 85
Size (mm.) กว้าง 171 – ยาว 304 – สูง 225
ราคาแบตเตอรี่ กรุณาติดต่อสอบถาม

FB BATTERY รุ่น HYBRID F3000 RและL

Cinque Terre  

Battery Model FB BATTERY รุ่น HYBRID F3000 RและL
Battery Type HYBRID
จำนวนแผ่น 19
แอมป์ 100
Size (mm.) กว้าง 171 – ยาว 304 – สูง 225
ราคาแบตเตอรี่ กรุณาติดต่อสอบถาม

แบตเตอรี่ประเภทกึ่งแห้ง


FB BATTERY รุ่น M550 L

Cinque Terre  

Battery Model FB BATTERY รุ่น M550 L
Battery Type กึ่งแห้ง
จำนวนแผ่น 10
แอมป์ 40
Size (mm.) กว้าง 125 – ยาว 184 – สูง 227
ราคาแบตเตอรี่ กรุณาติดต่อสอบถาม

FB BATTERY รุ่น M650 RและL

Cinque Terre  

Battery Model FB BATTERY รุ่น M650 RและL
Battery Type กึ่งแห้ง
จำนวนแผ่น 12
แอมป์ 50
Size (mm.) กว้าง 127 – ยาว 237 – สูง 227
ราคาแบตเตอรี่ กรุณาติดต่อสอบถาม

FB BATTERY รุ่น M1500 L

Cinque Terre  

Battery Model FB BATTERY รุ่น M1500 L
Battery Type กึ่งแห้ง
จำนวนแผ่น 16
แอมป์ 90
Size (mm.) กว้าง 171 – ยาว 258 – สูง 225
ราคาแบตเตอรี่ กรุณาติดต่อสอบถาม

Cinque Terre    Cinque Terre    Cinque Terre    Cinque Terre    Cinque Terre