ยี่ห้อแบตเตอรี่รถยนต์


Cinque Terre

Cinque Terre

แบตเตอรี่ประเภทเติมน้ำกลั่น


GS BATTERY รุ่น NS 40 RและL

Cinque Terre  

Battery Model GS BATTERY รุ่น NS 40 L และ R
Battery Type เติมน้ำกลั่น
จำนวนแผ่น 11
แอมป์ 35
Size (mm.) กว้าง 129 – ยาว 197 – สูง 227
ราคาแบตเตอรี่ กรุณาติดต่อสอบถาม

GS BATTERY รุ่น NS 60 RและL

Cinque Terre  

Battery Model GS BATTERY รุ่น NS 60 L และ R
Battery Type เติมน้ำกลั่น
จำนวนแผ่น 13
แอมป์ 45
Size (mm.) กว้าง 129 – ยาว 236 – สูง 220
ราคาแบตเตอรี่ กรุณาติดต่อสอบถาม

GS BATTERY รุ่น N 50 ZและL

Cinque Terre  

Battery Model GS BATTERY รุ่น N 50 Z และ R
Battery Type เติมน้ำกลั่น
จำนวนแผ่น 11
แอมป์ 60
Size (mm.) กว้าง 173 – ยาว 260 – สูง 225
ราคาแบตเตอรี่ กรุณาติดต่อสอบถาม

GS BATTERY รุ่น NS 70 RและL

Cinque Terre  

Battery Model GS BATTERY รุ่น NS 70 L และ R
Battery Type เติมน้ำกลั่น
จำนวนแผ่น 13
แอมป์ 65
Size (mm.) กว้าง 173 – ยาว 260 – สูง 225
ราคาแบตเตอรี่ กรุณาติดต่อสอบถาม

GS BATTERY รุ่น GT150 RและL

Cinque Terre  

Battery Model GS BATTERY รุ่น GT 150 L และ R
Battery Type เติมน้ำกลั่น
จำนวนแผ่น 17
แอมป์ 85
Size (mm.) กว้าง 173 – ยาว 305 – สูง 225
ราคาแบตเตอรี่ กรุณาติดต่อสอบถาม

GS BATTERY รุ่น N 100

Cinque Terre  

Battery Model GS BATTERY รุ่น N 100
Battery Type เติมน้ำกลั่น
จำนวนแผ่น 17
แอมป์ 100
Size (mm.) กว้าง 175 – ยาว 409 – สูง 233
ราคาแบตเตอรี่ กรุณาติดต่อสอบถาม

GS BATTERY รุ่น N 120

Cinque Terre  

Battery Model GS BATTERY รุ่น N 120
Battery Type เติมน้ำกลั่น
จำนวนแผ่น 21
แอมป์ 120
Size (mm.) กว้าง 182 – ยาว 504 – สูง 257
ราคาแบตเตอรี่ กรุณาติดต่อสอบถาม

GS BATTERY รุ่น N 150

Cinque Terre  

Battery Model GS BATTERY รุ่น N 150
Battery Type เติมน้ำกลั่น
จำนวนแผ่น 25
แอมป์ 150
Size (mm.) กว้าง 222 – ยาว 507 – สูง 257
ราคาแบตเตอรี่ กรุณาติดต่อสอบถาม

GS BATTERY รุ่น N 200

Cinque Terre  

Battery Model GS BATTERY รุ่น N 200
Battery Type เติมน้ำกลั่น
จำนวนแผ่น 33
แอมป์ 200
Size (mm.) กว้าง 278 – ยาว 520 – สูง 268
ราคาแบตเตอรี่ กรุณาติดต่อสอบถาม


แบตเตอรี่ประเภทกึ่งแห้ง


GS BATTERY รุ่น MFX-50 RและL

Cinque Terre  

Battery Model GS BATTERY รุ่น MFX-50 L และ R
Battery Type กึ่งแห้ง
จำนวนแผ่น 9
แอมป์ 40
Size (mm.) กว้าง 127 – ยาว 187 – สูง 225
ราคาแบตเตอรี่ กรุณาติดต่อสอบถาม

GS BATTERY รุ่น MFX-60 RและL

Cinque Terre  

Battery Model GS BATTERY รุ่น MFX-60 L และ R
Battery Type กึ่งแห้ง
จำนวนแผ่น 12
แอมป์ 50
Size (mm.) กว้าง 129 – ยาว 238 – สูง 225
ราคาแบตเตอรี่ กรุณาติดต่อสอบถาม

GS BATTERY รุ่น MFX-70 RและL

Cinque Terre  

Battery Model GS BATTERY รุ่น MFX-70 L และ R
Battery Type กึ่งแห้ง
จำนวนแผ่น 12
แอมป์ 65
Size (mm.) กว้าง 232 – ยาว 173 – สูง 225
ราคาแบตเตอรี่ กรุณาติดต่อสอบถาม

GS BATTERY รุ่น MFX-80 RและL

Cinque Terre  

Battery Model GS BATTERY รุ่น MFX-80 L และ R
Battery Type กึ่งแห้ง
จำนวนแผ่น 13
แอมป์ 75
Size (mm.) กว้าง 171 – ยาว 258 – สูง 225
ราคาแบตเตอรี่ กรุณาติดต่อสอบถาม

GS BATTERY รุ่น MFX-90 LและR

Cinque Terre  

Battery Model GS BATTERY รุ่น MFX-90 L และ R
Battery Type กึ่งแห้ง
จำนวนแผ่น 13
แอมป์ 75
Size (mm.) กว้าง 171 – ยาว 258 – สูง 225
ราคาแบตเตอรี่ กรุณาติดต่อสอบถาม

GS BATTERY รุ่น MFX-185 RและL

Cinque Terre  

Battery Model GS BATTERY รุ่น MFX-185 L และ R
Battery Type กึ่งแห้ง
จำนวนแผ่น 15
แอมป์ 90
Size (mm.) กว้าง 173 – ยาว 305 – สูง 225
ราคาแบตเตอรี่ กรุณาติดต่อสอบถาม

GS BATTERY รุ่น MFX-195 RและL

Cinque Terre  

Battery Model GS BATTERY รุ่น MFX-195 L และ R
Battery Type กึ่งแห้ง
จำนวนแผ่น 16
แอมป์ 95
Size (mm.) กว้าง 173 – ยาว 305 – สูง 225
ราคาแบตเตอรี่ กรุณาติดต่อสอบถาม

GS BATTERY รุ่น MF-175 RและL

Cinque Terre  

Battery Model GS BATTERY รุ่น MFX-50 L และ R
Battery Type กึ่งแห้ง
จำนวนแผ่น 15
แอมป์ 75
Size (mm.) กว้าง 173 – ยาว 305 – สูง 225
ราคาแบตเตอรี่ กรุณาติดต่อสอบถาม

GS BATTERY รุ่น MFX-200 RและL

Cinque Terre  

Battery Model GS BATTERY รุ่น MFX-200 L และ R
Battery Type กึ่งแห้ง
จำนวนแผ่น 18
แอมป์ 100
Size (mm.) กว้าง 173 – ยาว 305 – สูง 225
ราคาแบตเตอรี่ กรุณาติดต่อสอบถาม

GS BATTERY รุ่น Q85 LและR

Cinque Terre  

Battery Model GS BATTERY รุ่น Q85
Battery Type กึ่งแห้ง
จำนวนแผ่น 15
แอมป์ 65
Size (mm.) กว้าง 173 – ยาว 232 – สูง 225
ราคาแบตเตอรี่ กรุณาติดต่อสอบถาม

GS BATTERY รุ่น EXTRA120 LและR

Cinque Terre  

Battery Model GS BATTERY รุ่น EEXTRA120 LและR
Battery Type กึ่งแห้ง
จำนวนแผ่น 15
แอมป์ 75
Size (mm.) กว้าง 173 – ยาว 305 – สูง 225
ราคาแบตเตอรี่ กรุณาติดต่อสอบถาม

GS BATTERY รุ่น EXTRA150 LและR

Cinque Terre  

Battery Model GS BATTERY รุ่น EEXTRA150 LและR
Battery Type กึ่งแห้ง
จำนวนแผ่น 17
แอมป์ 85
Size (mm.) กว้าง 173 – ยาว 305 – สูง 225
ราคาแบตเตอรี่ กรุณาติดต่อสอบถาม

GS BATTERY รุ่น 46B24 LและR

Cinque Terre  

Battery Model GS BATTERY รุ่น 46B24 L และ R
Battery Type แบตเตอรี่ชนิดกึ่งแห้ง
จำนวนแผ่น 13
แอมป์ 45
Size (mm.) กว้าง 129 – ยาว 238 – สูง 225
ราคาแบตเตอรี่ กรุณาติดต่อสอบถาม

GS BATTERY รุ่น 38B19L DL

Cinque Terre  

Battery Model GS BATTERY รุ่น 38B19L DL
Battery Type แบตเตอรี่ชนิดกึ่งแห้ง
จำนวนแผ่น 9
แอมป์ 34
Size (mm.) กว้าง 127 – ยาว 187 – สูง 225
ราคาแบตเตอรี่ กรุณาติดต่อสอบถาม

GS BATTERY รุ่น D60 LและR

Cinque Terre  

Battery Model GS BATTERY รุ่น D60 L และ R
Battery Type แบตเตอรี่ชนิดกึ่งแห้ง
จำนวนแผ่น 13
แอมป์ 45
Size (mm.) กว้าง 129 – ยาว 238 – สูง 225
ราคาแบตเตอรี่ กรุณาติดต่อสอบถาม

GS BATTERY รุ่น 65D23L DL

Cinque Terre  

Battery Model GS BATTERY รุ่น 65D23L DL
Battery Type แบตเตอรี่ชนิดกึ่งแห้ง
จำนวนแผ่น 11
แอมป์ 60
Size (mm.) กว้าง 173 – ยาว 232 – สูง 225
ราคาแบตเตอรี่ กรุณาติดต่อสอบถาม

GS BATTERY รุ่น 105D31 LและR

Cinque Terre  

Battery Model GS BATTERY รุ่น 105D31 L และ R
Battery Type แบตเตอรี่ชนิดกึ่งแห้ง
จำนวนแผ่น 19
แอมป์ 85
Size (mm.) กว้าง 173 – ยาว 305 – สูง 225
ราคาแบตเตอรี่ กรุณาติดต่อสอบถาม

GS BATTERY รุ่น LBN3-MF

Cinque Terre  

Battery Model GS BATTERY รุ่น LBN3-MF
Battery Type แบตเตอรี่ชนิดกึ่งแห้ง
จำนวนแผ่น 18
แอมป์ 60
Size (mm.) กว้าง 174 – ยาว 227 – สูง 175
ราคาแบตเตอรี่ กรุณาติดต่อสอบถาม

Cinque Terre    Cinque Terre    Cinque Terre    Cinque Terre    Cinque Terre