ยี่ห้อแบตเตอรี่รถยนต์

GS BATTERY

3K BATTERY

FB BATTERY

PANASONIC BATTERY

AMARON BATTERY
แบตเตอรี่ประเภทกึ่งแห้ง


GS BATTERY รุ่น MFX-50 RและL

Cinque Terre  

Battery Model GS BATTERY รุ่น MFX-50 L และ R
Battery Type กึ่งแห้ง
จำนวนแผ่น 9
แอมป์ 40
Size (mm.) กว้าง 127 – ยาว 190 – สูง 224
ราคาแบตเตอรี่ กรุณาติดต่อสอบถาม

GS BATTERY รุ่น MFX-60 RและL

Cinque Terre  

Battery Model GS BATTERY รุ่น MFX-60 L และ R
Battery Type กึ่งแห้ง
จำนวนแผ่น 12
แอมป์ 50
Size (mm.) กว้าง 129 – ยาว 238 – สูง 225
ราคาแบตเตอรี่ กรุณาติดต่อสอบถาม

GS BATTERY รุ่น MFX-70 RและL

Cinque Terre  

Battery Model GS BATTERY รุ่น MFX-70 L และ R
Battery Type กึ่งแห้ง
จำนวนแผ่น 12/td>
แอมป์ 65
Size (mm.) กว้าง 232 – ยาว 173 – สูง 225
ราคาแบตเตอรี่ กรุณาติดต่อสอบถาม

GS BATTERY รุ่น MFX-80 RและL

Cinque Terre  

Battery Model GS BATTERY รุ่น MFX-80 L และ R
Battery Type กึ่งแห้ง
จำนวนแผ่น 13
แอมป์ 75
Size (mm.) กว้าง 171 – ยาว 258 – สูง 225
ราคาแบตเตอรี่ กรุณาติดต่อสอบถาม

GS BATTERY รุ่น MFX-90 LและR

Cinque Terre  

Battery Model GS BATTERY รุ่น MFX-90 L และ R
Battery Type กึ่งแห้ง
จำนวนแผ่น 13
แอมป์ 75
Size (mm.) กว้าง 171 – ยาว 258 – สูง 225
ราคาแบตเตอรี่ กรุณาติดต่อสอบถาม

GS BATTERY รุ่น MFX-185 RและL

Cinque Terre  

Battery Model GS BATTERY รุ่น MFX-185 L และ R
Battery Type กึ่งแห้ง
จำนวนแผ่น 15
แอมป์ 90
Size (mm.) กว้าง 173 – ยาว 305 – สูง 225
ราคาแบตเตอรี่ กรุณาติดต่อสอบถาม

GS BATTERY รุ่น MFX-195 RและL

Cinque Terre  

Battery Model GS BATTERY รุ่น MFX-195 L และ R
Battery Type กึ่งแห้ง
จำนวนแผ่น 16
แอมป์ 95
Size (mm.) กว้าง 173 – ยาว 305 – สูง 225
ราคาแบตเตอรี่ กรุณาติดต่อสอบถาม

GS BATTERY รุ่น MF-175 RและL

Cinque Terre  

Battery Model GS BATTERY รุ่น MFX-50 L และ R
Battery Type กึ่งแห้ง
จำนวนแผ่น 15
แอมป์ 75
Size (mm.) กว้าง 173 – ยาว 305 – สูง 225
ราคาแบตเตอรี่ กรุณาติดต่อสอบถาม

GS BATTERY รุ่น MFX-200 RและL

Cinque Terre  

Battery Model GS BATTERY รุ่น MFX-200 L และ R
Battery Type กึ่งแห้ง
จำนวนแผ่น 18
แอมป์ 100
Size (mm.) กว้าง 173 – ยาว 305 – สูง 225
ราคาแบตเตอรี่ กรุณาติดต่อสอบถาม

GS BATTERY รุ่น Q85 LและR

Cinque Terre  

Battery Model GS BATTERY รุ่น Q85
Battery Type กึ่งแห้ง
จำนวนแผ่น 15
แอมป์ 65
Size (mm.) กว้าง 173 – ยาว 232 – สูง 225
ราคาแบตเตอรี่ กรุณาติดต่อสอบถาม

GS BATTERY รุ่น EXTRA120 LและR

Cinque Terre  

Battery Model GS BATTERY รุ่น EEXTRA120 LและR
Battery Type กึ่งแห้ง
จำนวนแผ่น 15
แอมป์ 75
Size (mm.) กว้าง 173 – ยาว 305 – สูง 225
ราคาแบตเตอรี่ กรุณาติดต่อสอบถาม

GS BATTERY รุ่น EXTRA150 LและR

Cinque Terre  

Battery Model GS BATTERY รุ่น EEXTRA150 LและR
Battery Type กึ่งแห้ง
จำนวนแผ่น 17
แอมป์ 85
Size (mm.) กว้าง 173 – ยาว 305 – สูง 225
ราคาแบตเตอรี่ กรุณาติดต่อสอบถาม

GS BATTERY รุ่น 46B24 LและR

Cinque Terre  

Battery Model GS BATTERY รุ่น 46B24 L และ R
Battery Type แบตเตอรี่ชนิดกึ่งแห้ง
จำนวนแผ่น 13
แอมป์ 45
Size (mm.) กว้าง 125 – ยาว 238 – สูง 201
ราคาแบตเตอรี่ กรุณาติดต่อสอบถาม

GS BATTERY รุ่น 38B19L DL

Cinque Terre  

Battery Model GS BATTERY รุ่น 38B19L DL
Battery Type แบตเตอรี่ชนิดกึ่งแห้ง
จำนวนแผ่น 9
แอมป์ 34
Size (mm.) กว้าง 127 – ยาว 187 – สูง 225
ราคาแบตเตอรี่ กรุณาติดต่อสอบถาม

GS BATTERY รุ่น D60 LและR

Cinque Terre  

Battery Model GS BATTERY รุ่น D60 L และ R
Battery Type แบตเตอรี่ชนิดกึ่งแห้ง
จำนวนแผ่น 13
แอมป์ 45
Size (mm.) กว้าง 129 – ยาว 238 – สูง 225
ราคาแบตเตอรี่ กรุณาติดต่อสอบถาม

GS BATTERY รุ่น 65D23L DL

Cinque Terre  

Battery Model GS BATTERY รุ่น 65D23L DL
Battery Type แบตเตอรี่ชนิดกึ่งแห้ง
จำนวนแผ่น 11
แอมป์ 60
Size (mm.) กว้าง 173 – ยาว 232 – สูง 225
ราคาแบตเตอรี่ กรุณาติดต่อสอบถาม

GS BATTERY รุ่น 105D31 LและR

Cinque Terre  

Battery Model GS BATTERY รุ่น 105D31 L และ R
Battery Type แบตเตอรี่ชนิดกึ่งแห้ง
จำนวนแผ่น 19
แอมป์ 85
Size (mm.) กว้าง 173 – ยาว 305 – สูง 225
ราคาแบตเตอรี่ กรุณาติดต่อสอบถาม

GS BATTERY รุ่น LBN3-MF

Cinque Terre  

Battery Model GS BATTERY รุ่น LBN3-MF
Battery Type แบตเตอรี่ชนิดกึ่งแห้ง
จำนวนแผ่น 18
แอมป์ 60
Size (mm.) กว้าง 174 – ยาว 227 – สูง 175
ราคาแบตเตอรี่ กรุณาติดต่อสอบถาม

3K BATTERY รุ่น 40B19 RและL

Cinque Terre  

Battery Model 3K BATTERY รุ่น 40B19 RและL
Battery Type กึ่งแห้ง
จำนวนแผ่น 9
แอมป์ 38
Size (mm.) กว้าง 127 – ยาว 195 – สูง 222
ราคาแบตเตอรี่ กรุณาติดต่อสอบถาม

3K BATTERY รุ่น VS40 RและL

Cinque Terre  

Battery Model 3K BATTERY รุ่น VS40 RและL
Battery Type กึ่งแห้ง
จำนวนแผ่น 11
แอมป์ 40
Size (mm.) กว้าง 127 – ยาว 187 – สูง 200
ราคาแบตเตอรี่ กรุณาติดต่อสอบถาม

3K BATTERY รุ่น VS60 RและL

Cinque Terre  

Battery Model 3K BATTERY รุ่น VS60 RและL
Battery Type กึ่งแห้ง
จำนวนแผ่น 12
แอมป์ 45
Size (mm.) กว้าง 129 – ยาว 236 – สูง 200
ราคาแบตเตอรี่ กรุณาติดต่อสอบถาม

3K BATTERY รุ่น VS80 RและL

Cinque Terre  

Battery Model 3K BATTERY รุ่น VS80 RและL
Battery Type กึ่งแห้ง
จำนวนแผ่น 14
แอมป์ 70
Size (mm.) กว้าง 173 – ยาว 257 – สูง 203
ราคาแบตเตอรี่ กรุณาติดต่อสอบถาม

3K BATTERY รุ่น VS120 RและL

Cinque Terre  

Battery Model 3K BATTERY รุ่น VS120 RและL
Battery Type กึ่งแห้ง
จำนวนแผ่น 16
แอมป์ 80
Size (mm.) กว้าง 173 – ยาว 303 – สูง 203
ราคาแบตเตอรี่ กรุณาติดต่อสอบถาม

3K BATTERY รุ่น VS150 RและL

Cinque Terre  

Battery Model 3K BATTERY รุ่น VS150 RและL
Battery Type กึ่งแห้ง
จำนวนแผ่น 18
แอมป์ 90
Size (mm.) กว้าง 173 – ยาว 303 – สูง 203
ราคาแบตเตอรี่ กรุณาติดต่อสอบถาม

FB BATTERY รุ่น M550 L

Cinque Terre  

Battery Model FB BATTERY รุ่น M550 L
Battery Type กึ่งแห้ง
จำนวนแผ่น 10
แอมป์ 40
Size (mm.) กว้าง 125 – ยาว 184 – สูง 227
ราคาแบตเตอรี่ กรุณาติดต่อสอบถาม

FB BATTERY รุ่น M650 RและL

Cinque Terre  

Battery Model FB BATTERY รุ่น M650 RและL
Battery Type กึ่งแห้ง
จำนวนแผ่น 12
แอมป์ 50
Size (mm.) กว้าง 127 – ยาว 237 – สูง 227
ราคาแบตเตอรี่ กรุณาติดต่อสอบถาม

FB BATTERY รุ่น M1500 L

Cinque Terre  

Battery Model FB BATTERY รุ่น M1500 L
Battery Type กึ่งแห้ง
จำนวนแผ่น 16
แอมป์ 90
Size (mm.) กว้าง 171 – ยาว 258 – สูง 225
ราคาแบตเตอรี่ กรุณาติดต่อสอบถาม

PANASONIC BATTERY รุ่น 44B19 RและL

Cinque Terre  

Battery Model PANASONIC BATTERY รุ่น 44B19 RและL
Battery Type กึ่งแห้ง
จำนวนแผ่น 11
แอมป์ 40
Size (mm.) กว้าง 127 – ยาว 187 – สูง 225
ราคาแบตเตอรี่ กรุณาติดต่อสอบถาม

PANASONIC BATTERY รุ่น 85D26 RและL

Cinque Terre  

Battery Model PANASONIC BATTERY รุ่น 85D26 RและL
Battery Type กึ่งแห้ง
จำนวนแผ่น 15
แอมป์ 70
Size (mm.) กว้าง 271 – ยาว 172 – สูง 223
ราคาแบตเตอรี่ กรุณาติดต่อสอบถาม

PANASONIC BATTERY รุ่น 100D31 RและL

Cinque Terre  

Battery Model PANASONIC BATTERY รุ่น 100D31 RและL
Battery Type กึ่งแห้ง
จำนวนแผ่น 15
แอมป์ 80
Size (mm.) กว้าง 173 – ยาว 306 – สูง 225
ราคาแบตเตอรี่ กรุณาติดต่อสอบถาม

PANASONIC BATTERY รุ่น Din 574H28 RและL

Cinque Terre  Battery Model PANASONIC BATTERY รุ่น Din 574H28 RและL
Battery Type กึ่งแห้ง
จำนวนแผ่น 15
แอมป์ 74
Size (mm.) กว้าง 175 – ยาว 275 – สูง 190
ราคาแบตเตอรี่ กรุณาติดต่อสอบถาม

Cinque Terre    Cinque Terre    Cinque Terre    Cinque Terre    Cinque Terre