ยี่ห้อแบตเตอรี่รถยนต์


Cinque Terre

Cinque Terre

แบตเตอรี่ประเภทกึ่งแห้ง


PANASONIC BATTERY รุ่น 44B19 RและL

Cinque Terre  

Battery Model PANASONIC BATTERY รุ่น 44B19 RและL
Battery Type กึ่งแห้ง
จำนวนแผ่น 11
แอมป์ 40
Size (mm.) กว้าง 127 – ยาว 187 – สูง 225
ราคาแบตเตอรี่ กรุณาติดต่อสอบถาม

PANASONIC BATTERY รุ่น 85D26 RและL

Cinque Terre  

Battery Model PANASONIC BATTERY รุ่น 85D26 RและL
Battery Type กึ่งแห้ง
จำนวนแผ่น 15
แอมป์ 70
Size (mm.) กว้าง 271 – ยาว 172 – สูง 223
ราคาแบตเตอรี่ กรุณาติดต่อสอบถาม

PANASONIC BATTERY รุ่น 100D31 RและL

Cinque Terre  

Battery Model PANASONIC BATTERY รุ่น 100D31 RและL
Battery Type กึ่งแห้ง
จำนวนแผ่น 15
แอมป์ 80
Size (mm.) กว้าง 173 – ยาว 306 – สูง 225
ราคาแบตเตอรี่ กรุณาติดต่อสอบถาม

PANASONIC BATTERY รุ่น Din 574H28 RและL

Cinque Terre  Battery Model PANASONIC BATTERY รุ่น Din 574H28 RและL
Battery Type กึ่งแห้ง
จำนวนแผ่น 15
แอมป์ 74
Size (mm.) กว้าง 175 – ยาว 275 – สูง 190
ราคาแบตเตอรี่ กรุณาติดต่อสอบถาม

Cinque Terre    Cinque Terre    Cinque Terre    Cinque Terre    Cinque Terre