ยี่ห้อแบตเตอรี่รถยนต์

GS BATTERY

3K BATTERY

FB BATTERY

PANASONIC BATTERY

AMARON BATTERY
แบตเตอรี่ประเภทเติมน้ำกลั่น


GS BATTERY รุ่น NS 40 RและL

Cinque Terre  

Battery Model GS BATTERY รุ่น NS 40 L และ R
Battery Type เติมน้ำกลั่น
จำนวนแผ่น 11
แอมป์ 35
Size (mm.) กว้าง 129 – ยาว 197 – สูง 227
ราคาแบตเตอรี่ กรุณาติดต่อสอบถาม

GS BATTERY รุ่น NS 60 RและL

Cinque Terre  

Battery Model GS BATTERY รุ่น NS 60 L และ R
Battery Type เติมน้ำกลั่น
จำนวนแผ่น 13
แอมป์ 45
Size (mm.) กว้าง 127 – ยาว 236 – สูง 220
ราคาแบตเตอรี่ กรุณาติดต่อสอบถาม

GS BATTERY รุ่น N 50 ZและL

Cinque Terre  

Battery Model GS BATTERY รุ่น N 50 Z และ R
Battery Type เติมน้ำกลั่น
จำนวนแผ่น 11
แอมป์ 50
Size (mm.) กว้าง 158 – ยาว 171 – สูง 200
ราคาแบตเตอรี่ กรุณาติดต่อสอบถาม

GS BATTERY รุ่น NS 70 RและL

Cinque Terre  

Battery Model GS BATTERY รุ่น NS 70 L และ R
Battery Type เติมน้ำกลั่น
จำนวนแผ่น 13
แอมป์ 65
Size (mm.) กว้าง 173 – ยาว 260 – สูง 225
ราคาแบตเตอรี่ กรุณาติดต่อสอบถาม

GS BATTERY รุ่น GT150 RและL

Cinque Terre  

Battery Model GS BATTERY รุ่น GT 150 L และ R
Battery Type เติมน้ำกลั่น
จำนวนแผ่น 17
แอมป์ 85
Size (mm.) กว้าง 173 – ยาว 305 – สูง 225
ราคาแบตเตอรี่ กรุณาติดต่อสอบถาม

GS BATTERY รุ่น N 100

Cinque Terre  

Battery Model GS BATTERY รุ่น N 100
Battery Type เติมน้ำกลั่น
จำนวนแผ่น 17
แอมป์ 100
Size (mm.) กว้าง 175 – ยาว 409 – สูง 233
ราคาแบตเตอรี่ กรุณาติดต่อสอบถาม

GS BATTERY รุ่น N 120

Cinque Terre  

Battery Model GS BATTERY รุ่น N 120
Battery Type เติมน้ำกลั่น
จำนวนแผ่น 21
แอมป์ 120
Size (mm.) กว้าง 222 – ยาว 504 – สูง 257
ราคาแบตเตอรี่ กรุณาติดต่อสอบถาม

GS BATTERY รุ่น N 150

Cinque Terre  

Battery Model GS BATTERY รุ่น N 150
Battery Type เติมน้ำกลั่น
จำนวนแผ่น 25
แอมป์ 150
Size (mm.) กว้าง 222 – ยาว 507 – สูง 257
ราคาแบตเตอรี่ กรุณาติดต่อสอบถาม

GS BATTERY รุ่น N 200

Cinque Terre  

Battery Model GS BATTERY รุ่น N 200
Battery Type เติมน้ำกลั่น
จำนวนแผ่น 33
แอมป์ 200
Size (mm.) กว้าง 278 – ยาว 520 – สูง 268
ราคาแบตเตอรี่ กรุณาติดต่อสอบถาม

3K BATTERY รุ่น NS 40 ZL

Cinque Terre  

Battery Model 3K BATTERY รุ่น NS 40 ZL
Battery Type เติมน้ำกลั่น
จำนวนแผ่น 11
แอมป์ 35
Size (mm.) กว้าง 127 – ยาว 195 – สูง 222
ราคาแบตเตอรี่ กรุณาติดต่อสอบถาม

3K BATTERY รุ่น NS 60 RและL

Cinque Terre  

Battery Model 3K BATTERY รุ่น NS 60 RและL
Battery Type เติมน้ำกลั่น
จำนวนแผ่น 13
แอมป์ 45
Size (mm.) กว้าง 127 – ยาว 236 – สูง 222
ราคาแบตเตอรี่ กรุณาติดต่อสอบถาม

3K BATTERY รุ่น NS 50 ZL

Cinque Terre  

Battery Model 3K BATTERY รุ่น NS 50 ZL
Battery Type เติมน้ำกลั่น
จำนวนแผ่น 11
แอมป์ 60
Size (mm.) กว้าง 170 – ยาว 256 – สูง 224
ราคาแบตเตอรี่ กรุณาติดต่อสอบถาม

3K BATTERY รุ่น NS100 RและL

Cinque Terre  

Battery Model 3K BATTERY รุ่น NS100 RและL
Battery Type เติมน้ำกลั่น
จำนวนแผ่น 15
แอมป์ 75
Size (mm.) กว้าง 171 – ยาว 304 – สูง 200
ราคาแบตเตอรี่ กรุณาติดต่อสอบถาม

3K BATTERY รุ่น N 100

Cinque Terre  

Battery Model 3K BATTERY รุ่น N 100
Battery Type เติมน้ำกลั่น
จำนวนแผ่น 17
แอมป์ 100
Size (mm.) กว้าง 173 – ยาว 406 – สูง 233
ราคาแบตเตอรี่ กรุณาติดต่อสอบถาม

3K BATTERY รุ่น N 120

Cinque Terre  

Battery Model 3K BATTERY รุ่น N 120
Battery Type เติมน้ำกลั่น
จำนวนแผ่น 21
แอมป์ 120
Size (mm.) กว้าง 180 – ยาว 502 – สูง 255
ราคาแบตเตอรี่ กรุณาติดต่อสอบถาม

3K BATTERY รุ่น N 150

Cinque Terre  

Battery Model 3K BATTERY รุ่น N 150
Battery Type เติมน้ำกลั่น
จำนวนแผ่น 25
แอมป์ 150
Size (mm.) กว้าง 220 – ยาว 505 – สูง 255
ราคาแบตเตอรี่ กรุณาติดต่อสอบถาม

3K BATTERY รุ่น N 200

Cinque Terre  

Battery Model 3K BATTERY รุ่น N 200
Battery Type เติมน้ำกลั่น
จำนวนแผ่น 33
แอมป์ 200
Size (mm.) กว้าง 275 – ยาว 517 – สูง 270
ราคาแบตเตอรี่ กรุณาติดต่อสอบถาม

3K BATTERY รุ่น DIN 65 LและR

Cinque Terre  

Battery Model 3K BATTERY รุ่น DIN 65 LและR
Battery Type เติมน้ำกลั่น
จำนวนแผ่น 13
แอมป์ 65
Size (mm.) กว้าง 174 – ยาว 241 – สูง 190
ราคาแบตเตอรี่ กรุณาติดต่อสอบถาม

3K BATTERY รุ่น DIN75 LและR

Cinque Terre  

Battery Model 3K BATTERY รุ่น 75 LและR
Battery Type เติมน้ำกลั่น
จำนวนแผ่น 15
แอมป์ 75
Size (mm.) กว้าง 174 – ยาว 276 – สูง 190
ราคาแบตเตอรี่ กรุณาติดต่อสอบถาม

3K BATTERY รุ่น DIN100 LและR

Cinque Terre  

Battery Model 3K BATTERY รุ่น DIN100 LและR
Battery Type เติมน้ำกลั่น
จำนวนแผ่น 19
แอมป์ 100
Size (mm.) กว้าง 174 – ยาว 379 – สูง 190
ราคาแบตเตอรี่ กรุณาติดต่อสอบถาม

FB BATTERY รุ่น NS100 RและL

Cinque Terre  

Battery Model FB BATTERY รุ่น NS100 RและL
Battery Type เติมน้ำกลั่น
จำนวนแผ่น 15
แอมป์ 75
Size (mm.) กว้าง 171 – ยาว 304 – สูง 200
ราคาแบตเตอรี่ กรุณาติดต่อสอบถาม

FB BATTERY รุ่น NS110 RและL

Cinque Terre  

Battery Model FB BATTERY รุ่น NS110 RและL
Battery Type เติมน้ำกลั่น
จำนวนแผ่น 15
แอมป์ 80
Size (mm.) กว้าง 171 – ยาว 304 – สูง 200
ราคาแบตเตอรี่ กรุณาติดต่อสอบถาม

FB BATTERY รุ่น DIN77 EXI RและL

Cinque Terre  

Battery Model FB BATTERY รุ่น DIN77 EXI RและL
Battery Type เติมน้ำกลั่น
จำนวนแผ่น 15
แอมป์ 77
Size (mm.) กว้าง 175 – ยาว 295 – สูง 189
ราคาแบตเตอรี่ กรุณาติดต่อสอบถาม

Cinque Terre    Cinque Terre    Cinque Terre    Cinque Terre    Cinque Terre